STOPPA BLÖDNINGEN

Kursen ger dig kunskap i att stoppa livshotande yttre blödningar.

Genom att snabbt identifiera och åtgärda dessa blödningar kan många liv räddas.

Kursen är framtagen av Katastrof medicinskt Centrum (KMC).

Datum: 2022-10-08 kl: 08.30-12.30 Klockhammar, Örebro

Antagen blir man inte förrän kursavgiften är betald.

Uppgifter för betalning skickas till dig efter anmälan.

Frågor sker via stefan@utomhuset.se.
Det går även att kontakta mig på 070- 5745084.  

Större grupper?

Kontakta mig för offert.

Information:

 • Pris inkl moms: 1500 SEK per person
 • Tid: 08.30 till 12.30 
 • Max 12 st deltagare (i kvaliétsyfte)


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 4 timmar. 
 • Kursen innehåller både teori och praktik.
 • Medtag oömma kläder.


Innehåll:

 • Webutbildning (20-30 min) sker innan utbildningstillfället.
 • Tillämpa egen säkerhet.
 • Identifiering av livshotande blödning.
 • Avsnörande förband - Torniquette.
 • Tillämpa tryck.
 • Packa sårhåla.
 • Tillämplingsövningar.

 

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs.


Information: Vuxen HLR

 • Pris inkl moms: 1500 SEK per person
 • Tid: 09.00 till 12.00 
 • Max 12 st deltagare (i kvaliétsyfte)


Omfattning:

 •  Varje kurstillfälle omfattar ca 3-4 timmar. 
 • Kursen innehåller både teori och praktik.
 • Medtag oömma kläder.


Innehåll:

 • Webutbildning sker innan utbildningstillfället.
 • Kedjan som räddar liv
 • Larma på rätt sätt
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • HLR
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 

Övrigt:

 • Kompetenskort vid genomförd kurs.


Större grupper?

Kontakta mig för offert.

VUXEN HLR

På kursen lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till vuxna.

Kursen är framtagen av HLR Rådet.

Datum: 

Vid anmälan, ange namn, adress och mobil nr.

Antagen blir man inte förrän kursavgiften är betald.

Uppgifter för betalning skickas till dig efter anmälan.

Frågor sker via stefan@utomhuset.se.
Det går även att kontakta mig på 070- 5745084.  

FÖRSTA HJÄLPEN MED HLR

En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom HLR och första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: HLR, bedömningsmodell enligt L-X-ABCDE.

Datum: 

Vid anmälan, ange namn, adress och mobil nr.

Antagen blir man inte förrän kursavgiften är betald.

Uppgifter för betalning skickas till dig efter anmälan.

Frågor sker via stefan@utomhuset.se.
Det går även att kontakta mig på 070- 5745084.  

Större grupper?

Kontakta mig för offert.

Information: Första hjälpen med HLR

 • Pris inkl moms: 2000 SEK per person
 • Tid: 08.30 till 14.00 
 • Max 12 st deltagare (i kvaliétsyfte)


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 5 timmar. 
 • Kursen innehåller både teori och praktik.
 • Medtag oömma kläder.


Innehåll:


 • Webutbildning sker innan utbildningstillfället.
 • HLR med hjärtstartare
 • Bedömningsmodell L-X-ABCDE
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Kramper och epilepsi
 • Nack- ryggskada

 

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.